Asup Ka Taun 3080

Dina hiji poe, caang bulan di samar-samar keun ku awan hideung jeung angin anu tarik ditambah deui jeung sora jangkrik anu samar. Di hiji imah anu cicingna di tengah gunung nu jauh ti pemukiman, di cicingan ku hiji lalaki anu masih keneh diuk di bangku SMA anu namina Hendri, manehna gugah ti sarena tengah peuting, sanggeus hudang manehna leumpang ka jamban niatna bade ngabersihan bengeut ngarah teu tunduh deui. Pas manehna ningali ka bak cai katingal caina teh geus saat, manehna kapaksa ngala cai keur kabutuhan sapopoe anu jauhna 50 meter ti bumina, tempatna teh tebih tapi manehna tetep maksakeun ngala cai.

Pas manehna bade ngala cai, manehna nyiapkeun heula 2 ember , senter  jeung jaket bereumna. Pas geus siap manehna ningali heula kalender, poe eta nyaeta poe jum’at  tanggal 5 november 2011, terus manehna indit. Di tengah jalan teh manehna osok di datangan ku masalah-masalah anu datangna ti alam contohna sok ngadangu sora-sora sasatoan buas, angin nu tarik, suhuna anu tiis pisan jeung panampakan-panampakan makhluk halus, tapi manehna teu gempeur jeung hal-hal eta.

Teu lila manehna teh nepi dina pancuran cai gunung , manehna teh ngisian ember anu di bawa, saangeus eta ember pinuh manehna geura-geura indit, teruspas manehna nincak tangga batu di pancuran cai gunung anu licin manehna  labuh ngagolepak nepikeun  teu sadarkeun diri.

Pas Hendri gugah ngabuka socana, manehna bingung sabab lingkungan sakitarna jadi tempat miceunan mesin jeung besi tilas, “dimana abdi ayeuna?!” ceuk Hendri,manehna teh ningal tumpukan beusi anu ngagunung,terus manehna manjat ka tumpukan besi jeung mesin anu geus rongsokan eta the. Pas Hendri nepi di puncak, manehna soak ningali kota metropolitan nu aneh nu pas pisan di hareupeun. Kota eta teh pinuh ku warna perak, warna-warna anu sejenna mah ngan saeutik.

SaterusnaHendri teh leumpang ka eta kota, sa teu acan manehna nepi, manehna make tudung anu aya di jaket bereumna. Pas manehna nepi di eta kota, cahaya lampu anu mencrang nyarupaken panon poe di tengah poe, manehna kagum ningali daerah di sakitarna, contona mobil nu bisa ngapung, robot-robot anu sikepna siga jelema jeung lingkungan sekitar nu ngarilap. Kabehanana di jieun tina beusi perak bahkantatangkalan oge tina beusi, dina kekaguman eta teh manehna ngarasa aneh kusabab eweuh hiji jelema nu katingal iwal manehna sorangan.

Keur Hendri reseup-reseup nempoan sekitar kota teh, kamera jalan teh terus ngintai manehna. Hendri teh ngarasa aneh sabab ngarasa di pantau, sanggeus ngarasa lengkah suku Hendri teh laun-laun beuki gancang pisan.ujug-ujug di tukangeun Hendri ti kajauhan katempo piring ngapung bodas di simutan ku sinar hejo. Hendri teh lumpat sagancang-gancangna, manehna ningali pengkolan gang, terus mengkol ka gang leutik di antara gedung kota metropolitan eta.

Saangeus nelusuran gang leutik eta nu panjang pisan teh, hendri nemukeun titik buntu, sukuna teh jadi geumpeur terus labuh kusabab teu bisa nahan rasa sieunna. Dina waktos eta Hendri teh ngan tiasa ngado’a ka Gusti Pangeran. “ Ya GUsti pangeran anu maha suci, tulungan hambamu anu teu berdaya ieu, berekeun kaselamatan ka hambamu ieu, berekeun ka ajaiban-Mu, Ya Gusti pangeran…!” ceuk Hendri sabari ceurik, manehna geus pasrah jeung sagalana, ujug-ujug tembok di sisi kirina Hendri muncul sinar anu nyarupakeun panto, manehna kasieunan pisan. Lalu ti gigireun panto teh muncul  hiji jelema anu ngajak Hendri asup ka eta panto. Teu mikir lila, Hendri langsung asup ka eta pintu, eta pintu teh langsung leungit, nu akhirna Hendri selamet ti udagan piring ngapung.

Pas Hendri geus asup ka eta panto teh, manehna nanya-nanya ka jelema anu geus nyelamatkeunmanehna, “Hmm… punten, anjeun teh saha nya?“ ceuk Hendri, “kenalkeun, abdi Hexrazor tapi panggil wae abdi Hex” ceuk Hex, Hexrazor nyaeta android anu satengah jelema jeung satengah robot, yuswana geus 87 taun tapi manehna masih gagah keneh. Lalu di ruangan Hex kaluar alien leutik sa sukueun, bentukna mirip jelema tapi kulit, hulu jeung matana beda, “ naon eta?!” ceuk Hendri soak, kalemieu teh rekan abdi ngarana Herb, Herb osok ngabantu sareng abdi ngelola laboratorium anu abdi, Herb alien anu bager “jawab Hex”, “ayeuna taun sabaraha nya?” Hendri nanya, “taun 3080 tepatna tangal 5 november” jawab Hex. Pas Hendri geus ngadangu jawaban Hexrazor, Hendri soak sabarilabuh kusabab teu masuk akal, “abdi teh ayeuna keur ngimpi?” ceuk Hendri, manehna nampiling-nampiling pipina, terusHexrazor nahan lengen Hendri, “ieu sanes mimpi, ieu kanyataan” ceuk Hexrazor, saangeus eta teh Hex ningali Hendri, manehna ningali sajelas-jelasna ku sabelah panon robotna. Pas eta Hex inget ka bentuk tubuh, beunget, lengen, suku jeung sajabarna ti Hendri anu teu disangka-sangka Hendri teh  nyaeta aki ti aki-akina.

Hex nanya “anjeun Hedri Suryadi anu rorompokna di tengah gunung, terus aya hiji peristiwa nu anjeun teh meunang musibah di cai…cai…?”, “bener pisan, tapi naha anjeun  hapal?” jawab Hendri, “anjeun teh aki uyut abdi!” ceuk Hex, “Hah…?!” Hendri soak jeung kacampur bingung ngadengena,”ieu barang nu turun-temurun dibere ku kolot baheula, jadi ieu teh milik anjeun”ceuk Hex,barang eta di cokot ku Hendri, barang eta the mangrupa mendali warna-warni nu aya inisial huruf H. Terus Hex teh ngabawa Hendri ka ruang santaina, manehna ditingalikeun bagan kulawarga 3D Hexrazor, Hex nunjukeun bagan pang luhurna anu panjangna 13 generasi eta teh, anu sabenerna nama Hendri aya paling luhurna, manehna kawin jeung Astrid Herlina. “abdi kawin jeung Astrid?” ceuk Hendri bari kacampur ku rasa bungah jeung gugup, sabab Astrid nyeata awewe pujaanhate Hendri di SMAna, “ngomong-ngomongkunaon jeungkota ieu teh, sapertosna jelema teh geus punah?” Tanya Hendri, terusHex nyuhunanHendri diuk jeung nyaritakeun kajadian sabab-sabab ieu teh bisa kieu ti awal nepikeun ka akhir.

Pas manehna geus ngadangu carita ti Hex, Hendri soak pisan, terusHendri nanya “kumaha abdi bisa balik ka jaman abdi?”, “aya, nyaeta urang kudu ka pusat pamarentahan Alien di Silverado, abdi bakalan anter anjeun ka ditu tapi sa teu acanna urang kudu nyiapkeun senjata, abdi oge geus boga rencana, ayeuna teh abdi rek ngancurkeun makhluk asing anu aya di pulau ieu jeung bom nuklir sora superultrasonik, ieu geus di rencanakeun ku abdi sareng Herb, eta rencana teh keur ngalahkeun makhluk asing jeung robot-robot jahat”, ceuk Hexrazor, “sagede naon dampak ti bom nuklir eta teh?”, tanya Hendri, “dampakna nyaeta seluruh anu aya di permukaan bakalan ancur organ jerona lamun makhluk hirup jeung rusakna sistem sirkuit lamunbarang elektronik, tapi anu aya di jerotaneh moal benang dampakna,terus teu nimbulkeun ledakan api, mungkin kota bakalan ancur ciga dilanda ku angin topan, “jawab Hex”. Sanngeusobrolan eta abdi jeung Hex ka laboratorium Hexrazor keur neangan senjata terbaik.

Sanggeus siap-siap, eta bom nuklir superultrasonik teh dihurungkeun nu lila waktuna 3 jam, terus maneh sakabeh indit ka kota Silverado keur nemukeun mesin waktu nu aya di jero pusat pamarentahan alien. Hex, Herb jeung Hendri indit ngagunakeun mobil ngapung anu canggih pisan jeung perlengkapan tempur anu lengkep. Saangeus 2 jam kalewat, urang sakabeh datang di kota Silverado, di kota eta teh  loba alien jeung robot jahat nu keur gawe. Keur ka pusat pamarentahanna maneh sakabeh ngambil jalan nu aman nyaeta di handapeun taneuh, pas nyampe di gerbang pusat pamarentahan, mobilna teh beak bahan bakar, kapaksa maneh sakabehleumpang asup ka pusat pamarentahan alien keur nemukeun mesin waktu.

Sesa 40 menit keur bom meledak teh,maneh sakabehtehsagancang pisan neangan  keur nemukeun mesin waktu, di tengah jalan maneh sakabeh dihandang ku musuh-musuh nu kuat anu mangrupa robot jeung alien anu sarangar jeung serem. Musuhna  ngagunakeun senjata tembak, tapi tiluan eta teh ngagunakeun pedang laser nu boga  kemampuan nu makenangarasa waktu sadetik jadi tilu detik. Terus der weh pertempuran anu dahsyat pisan.

Musuh-musuh teh teu beak-beak, datang deui datang deui. Saanggeus 30 menit tempur akhirna tiluan eta teh nemukeun mesin waktu anu aya dina ruangan baja nu di konci.”Hendri, sigana eta ruang mesin waktuna.”ceuk Hex,”tapi di konci ku baja. Kumaha atuh?”ceuk Hendri,”anjeun jeung Herb cobian buka, kumaha carana. Abdi nahan musuh-musuh ieu!”ceuk Hex.”sip…!”ceuk Hendri. Sanggeus sepakat ngabagi-bagi tugas, Hendri jeung Herb nyobian ngabukan eta ruangan baja make pedang laserna, tapi ruangan baja eta teh tebel pisan. Akhirna Herb boga akal keur ngabuka eta ruangan teh, manehna make alat ciptaannana nyaeta panto tembus jarak.

Waktos tinggal 1 menit deu. Saterusna duan eta teh tiasa asup kana ruangan baja, Herb nitah ka hendri keur asup kana ruang mesin waktu nu lebarna keur saurangeun,”Hhendrii. Gganncang asssup kannna eta messiinn waktuu…!”ceuk Herb,”oke siap…”ceuk hendri. Sanggeus asup Herb make baju siga astronot terus ngutak-atik mesinna ameh Hendri tiasa balik deui ka jamanna.

Di luar ruangan baja teh Hexrazor masih keneh tempur, manehna geus cape ngahadapan musuh-musuhna, ujug-ujug pedangna pareum nu akhirna 1 detik jadi 3 detik teh balik deui ka sadetik. Hex ngusahakeun keur mertahankeun ruangan anu di asupan ku Herb sareung Hendri. Manehna make senjata tembak anu musuhna nu geus eleh.

Di jero ruangan, mesin teh bisa hirup ku Herb. “NGITUNG MUNDUR KEUR NGAAKTIFKEUN MESIN WAKTU 10…9…8…7…6…5…4…3…”. Herb teh ngalambaikeun lengeunna ka Hendri, Hendri oge ngabales ngalambai. Dina itungan katilu Hexrazor katembak ku musuh,”DOR…””ah… Hendri mudah-mudahan anjeun bisa balik salame…….t.”ceuk Hex sabari paeh sirkuit na teh.”2….1…. MESIN DIAKTIFKEUN.”. pas mesin aktiv barengan jeung ngabeledugna bom nuklir sora superultrasonik Hexrazor. Kabeh dina pulau eta teh jadi bodas pekat teu katingali. Di jero mesin waktu Hendri ngadenge sora Hex nu ngarintih,  pandangan socana Hendri teh jadi bodas serap pisan pas mesin waktu gaus aktif.

Isuk geus datang, dina jandela imah Hendri kaciri panon poe anu keur terbit. Dina kasur Hendri teh mukakeun socana, manehna hudang terus ngalamun heula.”Gusti nu Maha Agung, ternyata ngan ngimpi hungkul…”ceuk Hendri. Terus Hendri ningali sakelilingna nu geus aya di juru kamar teh 2 emberna nu geus aya caian, manehna ngahuleng saha anu geus nulungan manehna pas kajadian peuting eta teh. Hendri neangan di keliling imah teh, tapi teu aya sasaha. Manehna inget kana mendali anu di bere ku Hexrazor nu di simpen dina kantong saku jaket bereumna anu di gantung di kamarna. Hendri langsung ningali jaketna terus di karadahan kantong saku jaketna. Pas di karadahan ternyata mendali eta teh aya. Manehna labuh di teras kamarna kusabab kajadian eta teh kanyataan. Hendri teh terus nempokeun mendali eta. Ujug-ujug mendalina ngaluarkeun cahaya warna-warni, mendalina terus di alungkeun sabab soak.

Mendali eta teh pas nepi teras langsung ngaluarkeun asep bodas terus kaluar dina kebul asep bodas eta teh hexrazor.”Hex!”ceuk Hendri,”hai, Hendri kumaha kabarna.”ceuk Hex. Hendri langsung ceurik basa ningal Hexrazor terus nangkeup Hex”Hex…ihik…ihik…”ceuk Hendri bari ceurik.”ulah ceurik, anjeun kan lalaki, teu pantes ceurik,geus geus.”ceuk Hexrazor bari ngusapan hulu Hendri,”anjeun teu nanaon kan?.”ceuk Hendri,”abdi sehat, dina pertempuran abdi beunang cedera ku musuh nepikeun sirkuit abdi paeh. Sanggeus bom ngabeledug kabeh musuh eleh termasuk abdi. Tapi sanggeus bom reda, Herb nulungan abdi terus nyaritakeun sagala kajadianana.”ceuk Hexrazor.”oh…”ceuk Hendri bari ngalepaskeun pelukannana.”waktu abdi teu lila, pesen ti abdi ulah gancang nyerah keur ngajalankeun pagawean nanaon, sumanget dina kahirupan ieu, ulah di sia-siakeun waktu, jadikeun diri anjeun manusa nu guna dimana wae”ceuk hexrazor, terus Hex mere lambaian lengeun jeung akhirna Hexrazor leungit sareung kebul asep bodasna.

Akhirna Hendri tiasa ngajalankeun kahirupannana siga biasana. Hendri ngalaksanakeun sagala amanat ti Hex. Jeung mendali nu aya inisial H eta jadi kenangan Hendri Saumur hirupna.

Iklan